A DESTACAR

Volem destacar aquest 2 vídeos realitzats per dos alumnes de l'escola: Enric Lamarca i Marta Botet sobre el procés de treball del seu exercici sobre la línia de deformació de 1r de batxillerat.
Volem deixar constància d'una feina ben feta.